Ásllaga Á-studio – fáttain Siidaskuvla

Jovnna Jon Ánne Kirstte Rávdná, Rauna Kuokkanen lea Dutkanprofessorin Lappi Universitehtas arktalaš álgoálbmotdutkanprofessorin. Ovttas bargojoavkkuin sii leat ožžon lagábui 200 000 euro doarjja Kone foanddas – fáttain Siidaskuvla – sápmelaš siidavuogádaga doaibmavugiid servvodatváikkuheami bokte ođasmahttin….

Guldal das

Sosiala...