Geassejorggáldat siidaskuvla 2020 šluhttejuvvon

Dán jagi geassejorggáldat siidaskuvla lei plánejuvvon leat siidarájáid vázzin Gámasmohkis Anárjohleahkái, gos gávdnojit dološ siidaurat (geđggiin ráhkaduvvon rájamearkkat). Luobbal Jovsset Esko lea čielggadan ja kárten uraid ja lei vuolgimin oahpistit min guovllu siidarájaide. Mii leat mearridan sirdit siidarájáid vázzima boahtte geassejorggáldahkii 2021, numo maiddái min giđđadálvve gávnnadeami, man leimmet plánen Heahttái ja Gálgojávrái dán cuoŋománus.

Sosiala...